Aktualności

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe targi w Mediolanie ( MCE ), poświęcone odnawialnym źródłom energii

oraz technice grzewczej i klimatyzacyjnej.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatora https://www.mcexpocomfort.it/en/Home/

 

Wystawa odbędzie się w dniach 13-16.03.2018r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska ! ! !

11 stycznia 2018 r.  w Opolu odbyło się Międzynarodowe Seminarium zorganizowane przez Cech Kominiarzy Polskich na którym przedstawiono wyniki badań zleconych przez Cech, a nad którymi patronat objęła również Korporacja Kominiarzy Polskich. Tematem ich była: Doświadczalna ocena emisji zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania, w odniesieniu do zastosowanego systemu odprowadzającego gazy spalinowe. Badania zrealizowano przy współudziale takich firm jak: Jawar, Pipe Eksperten, Ackerman, Exodraft za pośrednictwem polskiego dystrybutora Almeva. Przedstawione wyniki wykazały, że nawet najbardziej ekologiczne urządzenie grzewcze nie jest w stanie spełnić deklarowanych norm emisji spalin, jeśli komin jest niewłaściwie dobrany lub eksploatowany, a wręcz przeciwnie – wadliwie działający system kominowy zwiększa emisję zanieczyszczeń. Jak podkreślił kierownik badań dr. Krzysztof Drożdzol: „tylko dobrze dobrany do urządzenia grzewczego i właściwie eksploatowany, czyli regularnie czyszczony, system kominowy, zapewnia deklarowaną przez producentów ilość emitowanych zanieczyszczeń”. Aktualnie wyniki badań są konsultowane w jednostkach naukowych. Jednak już dzisiaj można powiedzieć, że ustawodawca opracowując przepisy antysmogowe powinien szczególną uwagę poświęcić systemom kominowy.

 

 

Od 1 stycznia 2018 r. Almeva Poland Sp. z o. o. wdrożyła system wymiany danych EDI, który umożliwia szybką i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemem informatycznym Almeva, a systemami naszych dystrybutorów. System ten w znaczny sposób usprawni wymianę dokumentów handlowych (zamówień, ofert, specyfikacji, i faktur)  z naszymi klientami i zagwarantuje ciągłość dostaw.   Zwiększy również bezpieczeństwo przesyłania danych wrażliwych drogą elektroniczną. Pozwala również zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do systemu wymiany danych zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.

W dniach 5-7 października 2017r. w Opolu odbyła się V Konferencja naukowo-techniczna „BEZPIECZNE CIEPŁO”. Konferencja była poświęcona podniesieniu świadomości społecznej na temat zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwu urzytkowania urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Jak co roku, to ważne spotkanie różnych środowisk (kominiarze, środowisko akademickie, straż pożarna, producenci, projektanci  oraz wykonawcy), było forum ożywionej dyskusji nad zmianami zachodzącymi w technice grzewczej. Rozmawiano o  plusach, jak i zagrożeniach wynikających z wprowadzenia nowych technologi. Rozmawiano o potrzebie zmian przepisów techniczno-prawnych, jak i ich doprecyzowaniaw niektórych przypadkach. W imieniu Almeva Poland Mateusz Bargieł przedstawił temat regulacji prawnych w Europie odnoszących się do systemów z kanałami wewnętrznymi z tworzywa. Tegoroczna Konferencja była połączona z obchodami 60-lecia Cechu Kominiarzy w Opolu, który od lat kształci nowych kominiarzy i rozwija wiedzę swoich członków trzymając się swoich dobrych tradycji. Zarzą Almeva Poland składa na ręce Starszego Cechu najlepsze życzenia dla wszystkich jego członków. 

Pragniemy poinformować, iż w dniu 21.08.2017 r. w naszej firmie zakończyła się kontrola planowana systemów kominowych prowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Inspektorzy przeprowadzili kontrolę zgodności, udostępnianych na rynku polskim wyrobów budowlanych Almeva AG, z przepisami polskiej Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz europejskiego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/11 z dnia 9 marca 2011. W jej trakcie, ocenie zgodności z wymaganiami prawa poddane zostały wszystkie (tj. 13) systemy z tworzywa oferowane przez Almeva Poland. W wyniku czynności związanych z kontrolą Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że kontrolowany wyrób budowlany spełnia wymogi ustawy o wyrobach budowlanych.  

W dniach 25-27 maja w Toruniu odbyło się już XXI Święto Kominiarzy organizowane przez Korporację Kominiarzy Polskich. Na urzoczystości zjechali się kominiarze z całej Polski, którzy wraz ze swymi rodzinami i zaproszonymi gośćmi święcili przypadające na 4 maja wezwanie św. Floriana, który jest ich patronem. Wśród zaproszonych gości znalaźli się równierz członkowie Zarządu Almeva Poland. Urocystości rozpoczął przemarsz Kominiarzy wraz z orkiestrą do kościoła Ducha Świętego na Starym Rynku w Toruniu. Po mszy odbyły się uroczysty bankiet, który był okazją do wspólnego świtowania i wymiany wzajemnych doświadczeń.  

 

 

Drodzy Klienci z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy modernizację Sali Szkoleniowej znajdującej się przy siedzibie firm i już wkrótce ruszamy z nową serią szkoleń i prezentacji systemów Almeva (w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktowania się z Nami przez maila: zapytania(at)almeva.pl). Nowa Sala oprócz nowoczesnego i funkcjonalnego wyglądu wzbogaciła się również o nasze najnowsze rozwiązania, a wszystko po to, aby Państwu było łatwiej.

Chcielibyśmy was serdecznie zaprosić na targi branżowe AQUATHERM Nitra, POLLACK EXPO Pécs oraz ISH Frankfurt. Czekamy na was na naszych stoiskach.

Strony