Zajmujemy się produkcją i sprzedażą systemów kominowych i spalinowych

Najszerszy asortyment systemów odprowadzania spalin z tworzywa PPH przeznaczonych do kotłów kondensacyjnych

  • System sztywnych rur i kształtek do budowy systemu spalinowego
  • System kształtek i giętkich rur do budowy systemu spalinowego w krzywych kanałach
  • System koncentrycznych rur i kształtek powietrzno-spalinowych do budowy kominów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Inne systemy kominowe
  • Pomoc w zakresie doboru parametrów systemów kominowych przy zastosowaniu oprogramowania KESA ALADIN
  • EXODRAFT

ALMEVA jest  jednym z największych w Europie producentów systemów odprowadzania spalin z tworzywa. Szwajcarska jakość wyrobów  i precyzja ich wykonania oraz najszerszy asortyment klasyfikują nas w  ścisłej europejskiej czołówce producentów systemów odprowadzania spalin z tworzywa. ALMEVA dostarcza swoje produkty do wielu specjalistycznych hurtowni instalacyjnych, jest także  dostawcą OEM dla producentów i importerów kotłów kondensacyjnych oraz dostawcą OEM dla producentów systemów kominowych. Produkty ALMEVA są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami. ALMEVA AG uzyskała certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzony przez IQNet – największą na świecie organizację certyfikującą, zrzeszającą najważniejsze organizacje certyfikujące w Europie. Wszystkie produkty ALMEVA są objęte polisą ubezpieczeniową o wartości 10 mln CHF (około 40 000 000 zł.)

W Polsce ALMEVA współpracuje z wieloma specjalistycznymi hurtowniami, projektantami, instalatorami i kominiarzami. Naszym Klientom zapewniamy pomoc techniczną na wszystkich etapach współpracy: od projektowania gdzie pomagamy zoptymalizować średnice i przebieg systemu spalinowego, przez współpracę na etapie wykonawstwa na budowie aż do końcowego odbioru. ALMEVA na wszystkie oferowane przez siebie produkty udziela 10 letniej gwarancji. Nasze produkty wykonane z tworzywa (PPH) uzyskały pozytywne opinie odnośnie ich stosowania na rynku polskim wydane przez czołowe polskie instytucje naukowe z zajmujące się branżą budowlaną i gazową: Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie (Zakład Badań Ogniowych) oraz Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.

Wszystkie nasze systemy zostały przebadane i spełniają wymagania polskiej normy  PN EN 14471. W oparciu o nasze doświadczenia i europejskie standardy, nasze systemy można stosować do wszystkich kondensacyjnych kotłów (które posiadają atest EN483).

Aktualności

11 stycznia 2018 r.  w Opolu odbyło się Międzynarodowe Seminarium zorganizowane przez Cech Kominiarzy Polskich na którym przedstawiono wyniki badań zleconych przez Cech, a nad którymi patronat objęła również Korporacja Kominiarzy Polskich. Tematem ich była: Doświadczalna ocena emisji zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania, w odniesieniu do zastosowanego systemu odprowadzającego gazy spalinowe. Badania zrealizowano przy współudziale takich firm jak: Jawar, Pipe Eksperten, Ackerman, Exodraft za pośrednictwem polskiego dystrybutora Almeva. Przedstawione wyniki wykazały, że nawet najbardziej ekologiczne urządzenie grzewcze nie jest w stanie spełnić deklarowanych norm emisji spalin, jeśli komin jest niewłaściwie dobrany lub eksploatowany, a wręcz przeciwnie – wadliwie działający system kominowy zwiększa emisję zanieczyszczeń. Jak podkreślił kierownik badań dr. Krzysztof Drożdzol: „tylko dobrze dobrany do urządzenia grzewczego i właściwie eksploatowany, czyli regularnie czyszczony, system kominowy, zapewnia deklarowaną przez producentów ilość emitowanych zanieczyszczeń”. Aktualnie wyniki badań są konsultowane w jednostkach naukowych. Jednak już dzisiaj można powiedzieć, że ustawodawca opracowując przepisy antysmogowe powinien szczególną uwagę poświęcić systemom kominowy.