Wyciągi RS

Wyciągi RS

        

RS dane techniczne

Zastosowanie

Do kotłów i kominków opalanych paliwami stałymi, biomasą, gazem, olejem, ciągłe użytkowanie w temperaturach do 250 °C.

Budowa 

Korpus i obudowa wykonane są z aluminium, sworznie i śruby ze stali nierdzewnej. Osiowy wirnik wykonany jest ze stali nierdzewnej, co ułatwia kominiarzom usuwanie sadzy i osadów. Silnik wyciągu spalin posiada specjalne, nie wymagające konserwacji zamknięte łożyska kulkowe ze smarowaniem. Kabel jest odporny na wysokie temperatury i odciążony naprężeniem oraz chroniony przez wzmocnioną obudowę węża. Wyciąg kominowy można otworzyć, dzięki czemu kominiarz może z łatwością oczyścić komin. W otworze wylotowym zamontowana jest stalowa siatka zabezpieczająca przed wlotem ptaków do komina.

Wyrzut spalin

Poziomy

* Zużycie energii w temperaturze otoczenia 20 °C
Obr./min z powyższych modeli wyciągów są bezstopniowo
Stopień ochrony silnika IP54
Klasa izolacji F
 
 

RS Poziom hałasu

Pomiar poziomu hałasu w otoczeniu zewnętrznym
Lw (dB), mierzony zgodnie z ISO 3744

Tolerancja +/- 3 dB
Lw = poziom efektu dźwiękowego dB (odniesienie: 1 pW)
Lp = poziom ciśnienia akustycznego dB (A) w odległości 10 m od wentylatora przy półkolistej dystrybucji dźwięku
Lp (5 m) = Lp (10 m) + 6 dB
Lp (20 m) = Lp (10 m) - 6 dB

 

RS Wykres wydajności

Wykres wydajności poniżej służy tylko ilustracji. Skontaktuj się z fi rmą exodraft lub najbliższym dystrybutorem, aby obliczyć odpowiedni rozmiar wentylatora.

Uwaga: Wykresy wydajności był wykonywany dla temperatury spalin wynoszącej 20 °C. Wydajność ulega zmianie wraz z zmianą temperatury spalin. Korekta wydajności może być obliczona przy pomocy następującego równania:
Ps20 = Pst × (273 + t) / 293
Ps = ciśnienie statyczne
t = pomiar temperatury w °C
Przykład:
Zapotrzebowanie systemu: 500 m3/h i 90 Pa przy 180 °C
Wybór wyciągu: 500 m3/h i 139 Pa przy 20 °C