Aktualności

W dniach 5-7 października 2017r. w Opolu odbyła się V Konferencja naukowo-techniczna „BEZPIECZNE CIEPŁO”. Konferencja była poświęcona podniesieniu świadomości społecznej na temat zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwu urzytkowania urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Jak co roku, to ważne spotkanie różnych środowisk (kominiarze, środowisko akademickie, straż pożarna, producenci, projektanci  oraz wykonawcy), było forum ożywionej dyskusji nad zmianami zachodzącymi w technice grzewczej. Rozmawiano o  plusach, jak i zagrożeniach wynikających z wprowadzenia nowych technologi. Rozmawiano o potrzebie zmian przepisów techniczno-prawnych, jak i ich doprecyzowaniaw niektórych przypadkach. W imieniu Almeva Poland Mateusz Bargieł przedstawił temat regulacji prawnych w Europie odnoszących się do systemów z kanałami wewnętrznymi z tworzywa. Tegoroczna Konferencja była połączona z obchodami 60-lecia Cechu Kominiarzy w Opolu, który od lat kształci nowych kominiarzy i rozwija wiedzę swoich członków trzymając się swoich dobrych tradycji. Zarzą Almeva Poland składa na ręce Starszego Cechu najlepsze życzenia dla wszystkich jego członków. 

Pragniemy poinformować, iż w dniu 21.08.2017 r. w naszej firmie zakończyła się kontrola planowana systemów kominowych prowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Inspektorzy przeprowadzili kontrolę zgodności, udostępnianych na rynku polskim wyrobów budowlanych Almeva AG, z przepisami polskiej Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz europejskiego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/11 z dnia 9 marca 2011. W jej trakcie, ocenie zgodności z wymaganiami prawa poddane zostały wszystkie (tj. 13) systemy z tworzywa oferowane przez Almeva Poland. W wyniku czynności związanych z kontrolą Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że kontrolowany wyrób budowlany spełnia wymogi ustawy o wyrobach budowlanych.  

W dniach 25-27 maja w Toruniu odbyło się już XXI Święto Kominiarzy organizowane przez Korporację Kominiarzy Polskich. Na urzoczystości zjechali się kominiarze z całej Polski, którzy wraz ze swymi rodzinami i zaproszonymi gośćmi święcili przypadające na 4 maja wezwanie św. Floriana, który jest ich patronem. Wśród zaproszonych gości znalaźli się równierz członkowie Zarządu Almeva Poland. Urocystości rozpoczął przemarsz Kominiarzy wraz z orkiestrą do kościoła Ducha Świętego na Starym Rynku w Toruniu. Po mszy odbyły się uroczysty bankiet, który był okazją do wspólnego świtowania i wymiany wzajemnych doświadczeń.  

 

 

Drodzy Klienci z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy modernizację Sali Szkoleniowej znajdującej się przy siedzibie firm i już wkrótce ruszamy z nową serią szkoleń i prezentacji systemów Almeva (w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktowania się z Nami przez maila: zapytania(at)almeva.pl). Nowa Sala oprócz nowoczesnego i funkcjonalnego wyglądu wzbogaciła się również o nasze najnowsze rozwiązania, a wszystko po to, aby Państwu było łatwiej.

Chcielibyśmy was serdecznie zaprosić na targi branżowe AQUATHERM Nitra, POLLACK EXPO Pécs oraz ISH Frankfurt. Czekamy na was na naszych stoiskach.

W związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym Nowym Rokiem, pragniemy przypomnieć i poinformować, że w poniższe dni firma Almeva Poland będzie zamknięta i zamówienia nie będą realizowane:

24.12.2016 – 27.12.2016…………………. Boże Narodzenie

06.01.2017 ……………...…....................... Trzech Króli

12.01.2017 – 13.01.2016…………………. Inwentaryzacja 

Zarząd Almeva Poland Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 25.11.2016 r została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 1 200 000 zł. Zmianę umowy spółki zarejestrował Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wraz z rozwojem techniki kondensacyjnej firma Almeva uzupełnia swój asortyment o nowe elementy, które poszerzają możliwości techniczne przy budowie systemu odprowadzania spalin. Celem tych innowacji oprócz stworzenia nowych możliwości projektantom przy projektowaniu instalacji spalinowej jest przyśpieszenie i ułatwienie samego wykonania. Takim rewolucyjnym elementem jest niewątpliwie Klapka Zwrotna, której budowa jest opatentowanym unikatowym rozwiązaniem firm Almeva. Spełnia ona dwa ważne zadania  -  zapobiega przepływowi zwrotnemu spalin do kotła, który nie pracuje lub jest uszkodzony (chroni kocioł) oraz zapobiega ulatnianiu spalin do pomieszczeń mieszkalnych przez kocioł (chroni zdrowie i życie osób). W odróżnieniu od większości konkurencyjnych klapek, klapka zwrotna Almeva umożliwia dwie pozycje instalacyjne – pionową i poziomą, które zapewniają 100% funkcjonalności. Drugą jej zaletą montażową jest możliwość umieszczenia jej w dowolnym miejscu kanału spalinowego, gdyż jej budowa umożliwia jej montaż w kielich rur i kształtek, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Ale tym co wyróżnia Klapkę Zwrotną Almeva najbardziej są jej doskonałe parametry na tle innych klapek (patrz tabela poniżej). Klapki Almeva cieszą się  coraz większą polarnością na europejskich rynkach. W regularnym odbiorcą Klapek Zwrotnych Almeva jest m in. rodzimy producent systemów stalowych firma MK sp. z o. o. z Żar oraz francuska firma Poujoulat. 

 

 

Zwykła klapka zwrotna

Klapka zwrotna Almeva

 

Ciśnienie otwarcia

25 Pa

7 Pa

 

Spadek ciśnienia przy 50kW

70 Pa

15 Pa

 

Wysokość instalacyjna

200 mm

do kielicha

 

Rozwiązanie przepływu kondensatu

syfon zewnętrzny

syfon zintegrowany

 

Temperatura robocza

120 °C

PVDF 160 °C

 

Czas zamykania

15 s

1 s

 

Pozycja instalacyjna

pionowo

poziomo i pionowo

 

 

 

W związku z pojawiającymi się na rynku opiniami, które kwestionowały legalność stosowania tworzywa w systemach odprowadzania spalin w Polsce, firma Almeva Poland zwróciła się  do uznanej Kancelarii Radców Prawnych – Araszkiewicz, Cichoń, Ryś  celem rozstrzygnięcia tego zagadnienia, z zapytaniem:  „Czy w obecnym stanie prawnym, biorąc pod uwagę treść obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak również przepisów prawa Unii Europejskiej, dozwolone jest instalowanie oferowanych przez Almeva Poland elementów z tworzyw sztucznych w przewodach kominowych instalacji grzewczych oraz eksploatacja instalacji grzewczych wykorzystujących takie elementy?”. 10 października 2016 r. Kancelaria Radców Prawnych udzieliła, w przekazanej Opinii Prawnej, na postawione pytanie, następującej odpowiedzi: „…zgodnie z normami prawa Unii Europejskiej oraz zgodnie z prawem polskim Produkty oferowane przez Almeva Poland mogą być instalowane oraz eksploatowane w instalacjach grzewczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy założeniu, że aktualna jest teza o zgodności charakterystyki Produktów z normami zharmonizowanymi”. Jest to kolejna pozytywna Opinia dotycząca systemów z tworzywa, obok dwóch wcześniejszych wydanych przez niezależne Państwowe Instytuty Badawcze (Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa oraz Instytutu Techniki Budowlanej z Warszawy), w posiadaniu których jest Almeva Poland.

Strony