Aktualności

System kominowy, a emisja zanieczyszczeń. Seminarium Cechu Kominiarzy Polskich.

11 stycznia 2018 r.  w Opolu odbyło się Międzynarodowe Seminarium zorganizowane przez Cech Kominiarzy Polskich na którym przedstawiono wyniki badań zleconych przez Cech, a nad którymi patronat objęła również Korporacja Kominiarzy Polskich. Tematem ich była: Doświadczalna ocena emisji zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania, w odniesieniu do zastosowanego systemu odprowadzającego gazy spalinowe. Badania zrealizowano przy współudziale takich firm jak: Jawar, Pipe Eksperten, Ackerman, Exodraft za pośrednictwem polskiego dystrybutora Almeva. Przedstawione wyniki wykazały, że nawet najbardziej ekologiczne urządzenie grzewcze nie jest w stanie spełnić deklarowanych norm emisji spalin, jeśli komin jest niewłaściwie dobrany lub eksploatowany, a wręcz przeciwnie – wadliwie działający system kominowy zwiększa emisję zanieczyszczeń. Jak podkreślił kierownik badań dr. Krzysztof Drożdzol: „tylko dobrze dobrany do urządzenia grzewczego i właściwie eksploatowany, czyli regularnie czyszczony, system kominowy, zapewnia deklarowaną przez producentów ilość emitowanych zanieczyszczeń”. Aktualnie wyniki badań są konsultowane w jednostkach naukowych. Jednak już dzisiaj można powiedzieć, że ustawodawca opracowując przepisy antysmogowe powinien szczególną uwagę poświęcić systemom kominowy.