Aktualności

ALMEVA chroni środowisko poprzez odzysk ciepła i redukcję emisji CO2

 

Almeva rozszerza swoją ofertę handlową wprowadzając technologię odzysku ciepła. Rosnące ceny energii oraz kary za emisję CO2 powodują, że przedsiębiorstwa coraz większą uwagę zwracają na efektywne wykorzystanie energii i redukcję emisji CO2.

Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia energii jest odzysk ciepła z gazów spalinowych lub pary wodnej powstających podczas procesów związanych z wydzielaniem ciepła, na przykład spalania. Znaczna ilość powstałego w procesie ciepła jest usuwana przez komin do atmosfery a energia w nim zawarta jest bezpowrotnie tracona.  Przy zastosowaniu technologii odzysku ciepła exodraft oferowanej przez Almeva, 80% z traconej energii może być odzyskana. Odzyskana energia może być wykorzystana w procesie produkcyjnym, do podgrzania ciepłej wody użytkowej lub w inny sposób.

W ogólnym rozrachunku, w wyniku odzysku energii, możemy zmniejszyć koszty zużywanego paliwa o 12-16% a skuteczne wykorzystanie odzyskanej energii w połączeniu z konkurencyjną jej ceną powoduje, że inwestycje w odzysk ciepła (heat recovery) mają krótki, 2-3 letni, okres zwrotu inwestycji.

Powstało wiele krajowych i unijnych programów dofinansowujących działania, mające na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii i redukcję emisji CO2 a także system niskooprocentowanych kredytów, które pomagamy naszym Klientom na ten cel wykorzystać.

Szczegółowe obliczenia dla Twojej Firmy:

Przy zastosowaniu naszego programu symulacyjnego exodraft OptiCalc HRmożemy przygotować szczegółową kalkulację ilości energii jaką Twoja Firma zaoszczędzi jeśli zastosuje system odzysku ciepła exodraft. Program symulacyjny exodraft OptiCalc HRdostarcza również informacji o poziomie redukcji emisji CO2 w wyniku zastosowania naszego systemu. Podstawą wykonania przez nas obliczeń jest wypełniona przez Klienta ankieta – w celu uzyskania dokładniejszych informacji, prosimy o kontakt z Barbarą Miernik tel. 602 38 99 27, mail: b.miernik@almeva.pl