Podwyższenie Kapitału Zakładowego

Zarząd Almeva Poland Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 25.11.2016 r została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 1 200 000 zł. Zmianę umowy spółki zarejestrował Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.