Opinia Prawna dotycząca możliwości stosowania systemów z tworzywa w Polsce.

W związku z pojawiającymi się na rynku opiniami, które kwestionowały legalność stosowania tworzywa w systemach odprowadzania spalin w Polsce, firma Almeva Poland zwróciła się  do uznanej Kancelarii Radców Prawnych – Araszkiewicz, Cichoń, Ryś  celem rozstrzygnięcia tego zagadnienia, z zapytaniem:  „Czy w obecnym stanie prawnym, biorąc pod uwagę treść obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak również przepisów prawa Unii Europejskiej, dozwolone jest instalowanie oferowanych przez Almeva Poland elementów z tworzyw sztucznych w przewodach kominowych instalacji grzewczych oraz eksploatacja instalacji grzewczych wykorzystujących takie elementy?”. 10 października 2016 r. Kancelaria Radców Prawnych udzieliła, w przekazanej Opinii Prawnej, na postawione pytanie, następującej odpowiedzi: „…zgodnie z normami prawa Unii Europejskiej oraz zgodnie z prawem polskim Produkty oferowane przez Almeva Poland mogą być instalowane oraz eksploatowane w instalacjach grzewczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy założeniu, że aktualna jest teza o zgodności charakterystyki Produktów z normami zharmonizowanymi”. Jest to kolejna pozytywna Opinia dotycząca systemów z tworzywa, obok dwóch wcześniejszych wydanych przez niezależne Państwowe Instytuty Badawcze (Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa oraz Instytutu Techniki Budowlanej z Warszawy), w posiadaniu których jest Almeva Poland.