Klapka zwrotna Almeva

Wraz z rozwojem techniki kondensacyjnej firma Almeva uzupełnia swój asortyment o nowe elementy, które poszerzają możliwości techniczne przy budowie systemu odprowadzania spalin. Celem tych innowacji oprócz stworzenia nowych możliwości projektantom przy projektowaniu instalacji spalinowej jest przyśpieszenie i ułatwienie samego wykonania. Takim rewolucyjnym elementem jest niewątpliwie Klapka Zwrotna, której budowa jest opatentowanym unikatowym rozwiązaniem firm Almeva. Spełnia ona dwa ważne zadania  -  zapobiega przepływowi zwrotnemu spalin do kotła, który nie pracuje lub jest uszkodzony (chroni kocioł) oraz zapobiega ulatnianiu spalin do pomieszczeń mieszkalnych przez kocioł (chroni zdrowie i życie osób). W odróżnieniu od większości konkurencyjnych klapek, klapka zwrotna Almeva umożliwia dwie pozycje instalacyjne – pionową i poziomą, które zapewniają 100% funkcjonalności. Drugą jej zaletą montażową jest możliwość umieszczenia jej w dowolnym miejscu kanału spalinowego, gdyż jej budowa umożliwia jej montaż w kielich rur i kształtek, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Ale tym co wyróżnia Klapkę Zwrotną Almeva najbardziej są jej doskonałe parametry na tle innych klapek (patrz tabela poniżej). Klapki Almeva cieszą się  coraz większą polarnością na europejskich rynkach. W regularnym odbiorcą Klapek Zwrotnych Almeva jest m in. rodzimy producent systemów stalowych firma MK sp. z o. o. z Żar oraz francuska firma Poujoulat. 

 

 

Zwykła klapka zwrotna

Klapka zwrotna Almeva

 

Ciśnienie otwarcia

25 Pa

7 Pa

 

Spadek ciśnienia przy 50kW

70 Pa

15 Pa

 

Wysokość instalacyjna

200 mm

do kielicha

 

Rozwiązanie przepływu kondensatu

syfon zewnętrzny

syfon zintegrowany

 

Temperatura robocza

120 °C

PVDF 160 °C

 

Czas zamykania

15 s

1 s

 

Pozycja instalacyjna

pionowo

poziomo i pionowo